P H A R M E K O
Front Image
ALL natural

The Best Choice For your Business.

At Pharmeko Lettland SIA, we specialize in the production and supply of a wide range of natural ingredients, including Herbs, IQF berries, berry extracts, purees, powders, concentrates and NFC juices. Our products are derived from the finest raw materials and processed using advanced technologies to preserve their natural benefits and ensure consistent quality.

 • 100% Natural
 • Internal laboratory
 • Operating in 6 countries
Bg Image Front Image
FROM NATURE TO CUSTOMER

Top Quality and Performance

Our Mission

Our mission is to enhance the health and well-being of consumers worldwide by producing effective and sustainable ingredients without any waste.

Commitment to quality

Quality is at the heart of everything we do. We adhere to strict quality control measures and industry standards, ensuring that our products are safe, effective, and of the highest quality. Our state-of-the-art facilities and experienced team guarantee that every product we deliver meets your specific needs and exceeds your expectations.

Sustainable Practices

Pharmeko Lettland SIA is committed to sustainability and environmental responsibility. We source our raw materials from trusted suppliers who practice sustainable farming and harvesting methods. Our production processes are designed to minimize waste and reduce our environmental footprint, ensuring a greener future for all.

Bg Image Front Image

193

Satisfied Clients

53

Expert Team

81

Activate Products

Pharmeko
Latest News

Stay informed with the latest updates from our company! We are excited to share our recent achievements, upcoming events, and key developments that reflect our commitment to innovation and excellence. Our latest news highlights our newest product launches, strategic partnerships, and community initiatives.

EU Projects

SIA PHARMEKO LETTLAND 01.03.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/134 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Sia „Pharmeko Lettland” sākusi savu darbību Latvijas teritorijā 2008. gadā, uzsākot sadarbību ar Holandes uzņēmumu Medical Plant BV. Mūsu uzņēmums specializējas meža ogu uzpirkšanā un realizācijā.
Mūsu klienti ir farmācijas uzņēmumi.


Mūsu produkcija ir:

• mellenes (Vaccinum Mirtillus) kā izejvielas antioksidantu ražošanai;

• parastās īves (taxus baccata) , vidējās īves (Taxus media “Hicksii”) audzēšana kā izejviela medicīnas industrijai;

• ārstniecības baldriāns (Valeriana Officinalis) un Purpura ehināciju (Echinacea Purpurea) ražošana un tirdzniecība;

Sadarbojoties ar Stolk Nursery Plants,i mportējam ogu krūmu un augļu stādus, lai Baltijas valstīs tos realizētu plantāciju ierikošanā.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA Pharmeko Lettland uzsāk pētniecības projektu.

SIA Pharmeko Lettland īsteno projektu “Efektīvas antioksidantu izejvielas iegūšanas tehnoloģijas izpēte un izstrāde no Latvijas ogām SIA Pharmeko Lettland ražotnē.”.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

 

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 01.08.2019 – 31.12.2020.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Projekta pirmajā posmā paveiktais (laikaposmā no 2019.gada 1.augusta līdz 2019.gada 1. novembrim):

Veikta teorētiska, dažādu sulas spiešanas tehnoloģiju izpēte un analīze.

Modelētas teorētiskās tehnoloģisko procesu shēmas un to pielietošana rezultātu sasniegšanai.

Notikušas konsultācijas ar LU zinātniekiem par iespējamiem temperatūras režīmiem tehnoloģiskajos procesos un sasniedzamajiem rezultātiem.

Veikta cenu aptauju specifikāciju izstrāde.

 

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Laikaposmā līdz 2024.gada 15.martam veiktas aktivitātes:

Ogu ekstrakta pilotpartija:
Ogu ekstrakts iegūts ražotnē un testēta atbilstība standartiem laboratorijā.

Testētas tehnoloģijas ogu cukura attīrīšanai ar membrānu palīdzību:
Veikti testi pie iekārtu ražotājiem, lai uzlabotu ogu cukura tehniskos paramterus. Testētas pildīšānas tehnoloģijas, lai varētu fasēt cukurus.

Testētas tehnoloģijas skābuma samazināšanai ogu cukuram:
Veikti testi, kas nekoncentrētu ogu cukuru ar reversās osmozes palīdzību padarītu mazāk skābu, lai produkts būtu izmantojams konditorijā.

 

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA Pharmeko Lettland uzsāk pētniecības projektu. “Antioksidantu ekstrakta no plūškoka ogām, sulām un sulas koncentrātiem ražošanas tehnoloģiju izpēte”. Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un ieviest ražošanā efektīvu antioksidantu ekstrakcijas tehnoloģiju, lai ražotu ogu ekstraktu no plūškoka ogām, sulas un sulu koncentrātiem. Veikt ražošanas mēģinājumus izpētes laboratorijās un pie iekārtu ražotājiem, lai atrastu piemērotāko un efektīvāko ražošanas tehnoloģiju. Kopējais atbalsta apmērs 78 423,00 EUR

Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 28.februārim.

Laikaposmā līdz 2021.gada 17.novembrim īstenotais:

 1. Veikti ražošanas mēģinājumi un labaraotriskie testi Pharmeko Lettland laboratorijā izmantojot pašu darbaspēku un aprīkojumu.
 2. Piesaistīti partneri un konsultani tehnoloģijas izstrādei;
 3. Sezonas laikā iegādātas izejvielas produktu testēšanai un ražošanas mēģinājumiem;
 4. Veiki ražošanas mēģinājumi pie partneriem.

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Finansējuma saņēmējs : SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS” Sadarbības iestāde : CFLA

 

Šī lapa tika publicēta 06-02-2020

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Pharmeko Lettland ir noslēdzis pētijumu «Efektīvas antioksidantu izejvielas iegūšanas tehnoloģijas izpēte un izstrāde no Latvijas ogām SIA Pharmeko Lettland ražotnē.» 2020.gada 31.decembrī.

Rezultāta īss apraksts:

Uzņēmums ir ieviesis ražošanā (uzstādijis iekārtas, apmācijis darbiniekus, uzsācis ražot) vairākas jaunas tehnoloģijas: 1.sulas ražošana no saldētām ogām, izmantojot enzīmus 2. biezeņa ražosāna no svaigām un saldētām ogām. 3. mizu apstrāde pēc biezeņa un sulas ekstrakcijas, lai standartizētu antioksidantu līmeni mizā. Tiek ražotas ogu sulas, ogu biezņi, standrtizētas izspiedas.

Ir izstrādatas tehnoloģiskās shēmas, lai ieviestu ražošanā vēl 3 jaunus produktus:

 • Sulas koncentrāts;
 • Sulas koncentrāta pulveris;
 • Antioksidantu ekstrakts;

Šie produkti ir izstrādāti sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēdzējiem – ražotājiem, kas tos ražo no Pharmeko Lettland izejviielām. Produkti komercializēti. Plānots uzsākt ražošanu uzņēmumā 2022.gadā.

Laikaposmā no 2021.gada 17.novembra līdz 2022.gada 21.februārim īstenotie pasākumi:

 1. Laboratoriskie izmēģinājumi ar plūškoka un melleņu ogām Pharmeko Lettland ražotnē un laboratorijā. Veikti pilotražošanas mēģinājumi, analīzēs, testētas dažādas receptes.
 2. Izsmidzināšanas kaltēšanas mēģinājumi maltai ogu masai pie partneriem Holandē;
 3. Izsmidzināšanas kaltes testi ekstraktam Itālijā;
 4. Vairāki ražošanas mēģinājumi Pharmeko Lettland ražotnē;
 5. Iepirkto izjevielu sagatavošana (attīrīšana, analīzes un šķirošana pēc analīžu rezultātīem) ražošanas mēģinājumiem.

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Finansējuma saņēmējs : SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS” Sadarbības iestāde : CFLA

 

 • Noslēgts līgums ar Latvijas Universitāti par pētijumu veikšanu projekta ietvaros, lai noskaidrotu dažādu enzīmu ietekmi pie sulas spiešanas uz izspiedu un sulas kvanititāti, antocianīnu daudzumu svārstību atkarībā no pielieotajiem enzīmiem, antioksidantu kvalitāti, iespējām izmantot raugus, lai šķeltu cukurus ogu koncentrātā, ja to nepieciešams izkaltēt pulverī.
 • Latvijas universitāte veikusi pirmos testus ar Pharmeko lettland piegādātajiem paraugiem. Sagatavotas atskaites, top zinātniskas publikācijas;
 • Veikti koncentrāta ražošanas eksperimenti no saldētām ogām, lai noskaidrotu atšķirību procesos ražojot konecntrātu no mūsu spiestas sulas vai saldētām ogām. Iekārtu testi.
 • Nosūtītas ogas un sarožts ogu pulveris ar liofilāzes tehnoloģiju tālākiem rūpnieciskajiem pētijumiem.
 • Veikta krāsu analīzes metodikas izstrāde, lai uzņēmumā varētu analizēt ogu, sulas, koncentrātu un pulveru krāsu pēc standarta parametriem.

SIA Pharmeko Lettland ir noslēdzis 18.04.2019 līgumu Nr.SKV-L-2018/197 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Laikaposmā no 2019.gada 1.novembra līdz 31.janvārim paveiktais:

 • Veiktss ražošnas mēģinājumi sulas koncentrācijai VTA-process GMBH uz slāņu slaucīšanas koncentratora.
 • Veikts ražošanas mēģinājums ekstrakta ražošanai no saražotās sulas Anklam Extract GMBH ar hromotgrāfkollonas palīdzību.
 • Veikts ražošošanas mēģinājums Ziperrle AG koncentrāta ražošanai no Pharmeko Lettland ražotās melleņu sulas.
 • Veikti labaraotriskie izmeklējumi iegūtajiem rezultātiem pēc ražošanas testiem.
 • Konsultācijas ar LU ziātniekiem, vienošanās par turpmāku sadarbību pēc cenu aptaujas veikšanas.
 • Sagatavotas ogas tālākai pārstrādei koncentrācijai.
 • Nozīmēti izmēģinājumi koncentrāta kaltēšanai Dānijā.
 • Sagatavoti iespējamie biznesa attīstības scenāriji un ražošanas plūsmas pēc pirmajiem izmēģinājumiem.

Darbi, kas pētijuma ietvaros veikti no 01.08.2020 līdz 01.12.2020:

 1. Veikts pētijums Latvijas universitāte par ogu sulu koncentrātu fermentēšanu, lai sadalītu cukurus un sekojuši kaltētu koncentrātu pulverī.
 2. Iegūti koncentrāta paraugi bez cukura, liofilezets koncentrēta pulveris.
 3. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti sagatavotas publikācijas paveikto līdz šim kopā ar Latvijas Universitati pētot dažadas ogu produktu apstrādes iespējas.
 4. Izstrādātas un ieviestas uzņēmēma laboratorijā medotes, lai noteiktu krāsu, skābumu un gaistošās skābes jaunajos produktos.
 5. Veiktas tirgū pieejamo materiālu analīzes uzņēmumā (krāsa, skābes u.c.) , lai salīdzinatu ar uzņēmuma izstrādes procesā esošajiem iegūtajiem produktiem.

 

Pētniecības projekta nr. 30 «Efektīvas antioksidantu izejvielas iegūšanas tehnoloģijas izpēte un izstrāde no Latvijas ogām SIA Pharmeko Lettland ražotnē.» 2. starpposmā veiktās darbības:’’ to ‘’ Pētniecības projekta nr. 30 «Efektīvas antioksidantu izejvielas iegūšanas tehnoloģijas izpēte un izstrāde no Latvijas ogām SIA Pharmeko Lettland ražotnē.» 2. Starpposmā, laikaposmā no 31.janvāra līdz 31.jūlijam, veiktās darbības:

 • Veikts ražošanas mēģinājums Zipperle AG, saražojot sulas koncentrātu no 20t ogu, lai novērtētu potenciālos ražošanas zudumus, produktu kvalitāti, izspiedu un koncentrāta attiecību.
 • Ekspirementāla ražonas, lai no iegūtās sulas ražotu antociānu ekstraktu Anklam Gmbh.
 • Latvijas universitātē veikti 2 pētijumi par enzīmu ietekmi uz sulas kvalitāti, veikta sulas spiešana pēc apstrādes ar enzīmiem, novērtēts, cik liela ir izspiedu/sulas attiecība pielietojot 2 dažādus enzīmus, kā arī izmantojot abus divus kopā. Veiklas HPLC analīzes, lai novērtētu enzīmu ietekmi uz antociānu daudzumu un attiecību sulā un izspiedās.
 • Ar liofilāzes iekārtu ražots ogu pulveris PPHU Lyiovit. Izvērtētas ražošanas izmakasas, novērtēts galaprodukts, paraugi piegādāti potenciālajiem klientiem.
 • Ražošanas mēģinājumiem iegādāts sulas koncentrāts no plūškoka. Ar iegādāto koncentrātu veiks ražošanas mēģinājums LIS France, iegūstot šķīstošu pulveri, ko var klasificēt, kā pārtikas krāsvielu. Iegūto produktu salīdzināšanai ar tirgū esošajiem, iegādāta arī pārtikas krāsa, lai veiktu salīdzinājumu labaoratoriskos testos ar ražošanas mēģinājumos iegūtajiem produktiem.
 • Produktu analizēs, ražošanas mēginājumi Pharmeko Lettland uz jauniegādātām iekārtām.
Pharmeko

Photo galery